Page 10 - Agenda
P. 10

         SALEM
17
18
23 Kislev
SAMEDI Bén.duMois - SORTIE - Vayéshev 17:49
Kislev - Tevet 5783
     24 Kislev
DIMANCHE Le Soir, 1ère bougie de 'Hanouka
   19
   20
25 Kislev
LUNDI 'Hanouka 1er jour 
    26 Kislev
MARDI 'Hanouka 2ème jour 
   21
   27 Kislev
MERCREDI 'Hanouka 3ème jour 
   22
    25
28
28 Kislev
       4 Tevet
JEUDI 'Hanouka 4ème jour 
  23
    29 Kislev
VENDREDI 'Hanouka 5ème jour 
- ENTRÉE -
 24
'Hanouka 6ème jour SAMEDI Roch-Hodech Tévet
Miqets 1er Jour
  
- SORTIE -
'Hanouka 7ème jour DIMANCHE Roch-Hodech Tévet
2ème Jour
  
16:39
      30 Kislev
17:53
   1 Tevet
     26
2 Tevet
LUNDI 'Hanouka 8ème jour
 
MARDI
JOUR FÉRIÉ
 27
3 Tevet
 MERCREDI
  29
5 Tevet
JEUDI
  30
6 Tevet
VENDREDI
16:44
- ENTRÉE -
  31
7 Tevet
SAMEDI
- SORTIE -
Vayigache 17:58
 215

   8   9   10   11   12