Page 13 - Agenda
P. 13

         FEVRIER 2023
1
2
3
6
7
8
9
11
12
10 Chevat
17 Chevat
18 Chevat
20 Chevat
21 Chevat
MERCREDI
SAMEDI Chabbat Chira  Bechala'h 
- SORTIE -
DIMANCHE
MARDI
VENDREDI
17:44
juda
   11 Chevat
JEUDI
  12 Chevat
VENDREDI
- ENTRÉE -
17:33
  4
13 Chevat
18:43
  5
14 Chevat
  15 Chevat
LUNDI Tou Bichvat 
  16 Chevat
  MERCREDI
  JEUDI FÊTE DES GARÇONS
  10
19 Chevat
- ENTRÉE -
  SAMEDI
- SORTIE -
Yitro 18:53
  DIMANCHE
  13
22 Chevat
LUNDI
  14
23 Chevat
MARDI
  15
  16
24 Chevat
25 Chevat
MERCREDI
JEUDI
218
   11   12   13   14   15