Page 24 - Agenda
P. 24

        oire
 Tamouz - Av 5783
 17
 28 Tamouz
 LUNDI
 18
 29 Tamouz
 MARDI
 19
 1Av
 MERCREDI Roch-Hodech Av 
 20
 2Av
 JEUDI
 21
 3Av
 VENDREDI
20:07/20:22
- ENTRÉE -
 22
 4Av
 SAMEDI Chabbat'Hazon  - SORTIE - Devarim 22:43
 23
 5Av
DIMANCHE
 24
 6Av
LUNDI
 25
 7Av
 MARDI
 26
 8Av
 MERCREDI Début du jeûne: 21h37- Veille de Tich'a Béav
 27
 9Av
 JEUDI
Jeûne du 9 Av - Fin du jeûne: 22h24
 
 28
 10Av
 VENDREDI
20:00/20:15
- ENTRÉE -
 29
 11Av
 SAMEDI
- SORTIE -
Vaèt'hanan Chabbat Na'hamou  22:32
 30
 12Av
 DIMANCHE
 31
 13Av
LUNDI
  229   22   23   24   25   26