Page 33 - Agenda
P. 33

         DECEMBRE 2023
 1
 18 Kislev
VENDREDI
- ENTRÉE -
16:38
 2
 19 Kislev
 SAMEDI
- SORTIE -
Vayichla'h 17:50
 3
 20 Kislev
 DIMANCHE
 4
 21 Kislev
 LUNDI
 5
 22 Kislev
 MARDI Le soir, Guéchamim 
 6
 23 Kislev
 MERCREDI
 7
 24 Kislev
  JEUDI Le Soir, 1ère bougie de 'Hanouka
  8
 25 Kislev
  VENDREDI 'Hanouka 1er jour 
- ENTRÉE -
 16:36
  9
 26 Kislev
 SAMEDI 'Hanouka2èmejour  - SORTIE - Vayéshev Bén.duMois 17:48
    10
 27 Kislev
   DIMANCHE 'Hanouka 3ème jour 
  11
 28 Kislev
    LUNDI 'Hanouka 4ème jour 
  12
 29 Kislev
    MARDI 'Hanouka 5ème jour 
  13
 1 Tevet
 MERCREDI 'Hanouka 6ème jour  Roch-Hodech Tévet 
      14
 2 Tevet
 JEUDI 'Hanouka 7ème jour 
     15
 3 Tevet
 VENDREDI 'Hanouka 8ème jour 
- ENTRÉE -
16:36
 16
 4 Tevet
SAMEDI
- SORTIE -
Miqets 17:49
  238
JERU


   31   32   33   34   35