Page 34 - Calendrier 2023-2024
P. 34

            DECEMBRE 2024
 1
 30 Hechvan
DIMANCHE Roch-Hodech Kislev yceg y`xc '` 1er Jour
 2
 1 Kislev
 LUNDI Roch-Hodech Kislev yceg y`xc 'a 2ème Jour
 3
 2 Kislev
 MARDI
 4
 3 Kislev
 MERCREDI Le soir, Guéchamim minyb
 5
 4 Kislev
 JEUDI
 6
 5 Kislev
 VENDREDI
- ENTRÉE -
16:36
 7
 6 Kislev
 SAMEDI - SORTIE - Vayètsé `vie 17:48
 8
 7 Kislev
 DIMANCHE
 9
 8 Kislev
 LUNDI
 10
 9 Kislev
MARDI
 11
 10 Kislev
 MERCREDI
 12
 11 Kislev
 JEUDI
 13
 12 Kislev
 VENDREDI
- ENTRÉE -
16:35
 14
 13 Kislev
 SAMEDI - SORTIE - Vayichla'h glyie 17:49
 15
 14 Kislev
 DIMANCHE
 16
 15 Kislev
LUNDI
      

   32   33   34   35   36